darling flowers wallpaper

❀ ❀ ❀

Hi again! If you remember this post, you’re in for something quite similar with this post… I created three new phone wallpapers for free! If you see something you like, please feel free to download them & use them on your screens! It’s a bit different than my usual drawing style and it was fun to create more abstract looking pieces. I’d love to hear what you think…
Continue reading “darling flowers wallpaper”

surrealisme in een lijstje

In de afgelopen maand ben ik een beetje overrompelt door al het schoolwerk dat dit jaar moet worden verricht. Voordat het jaar begon was ik me er goed van bewust dat een examenjaar niet niks is. Toch was ik erg verrast. Profielwerkstuk, boekverslagen, toetsen, studiekeuze… En dan heb ik het nog niet eens over de examens zelf gehad! De stresskip in mij draaide overuren, omdat ik me al meteen zorgen begon te maken over wat er allemaal nog moet komen.

Continue reading “surrealisme in een lijstje”